Klein helpt Groot

Waar geloven wij in?

Wij geloven dat er nog zoveel kennis en ervaring bij het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig is dat meer en beter gedeeld kan worden, dat het echt tijd is om actie te nemen. Onze missie is om vanuit de ambitieuze groeiondernemers zelf kennisuitwisseling op gang te brengen tussen ondernemers, politici en het grootbedrijf op het gebied van actuele ondernemersonderwerpen. Ons doel is om het ondernemerschap met concrete verbeteringen verder te professionaliseren en het aantal groeibedrijven sterk te laten groeien.

Hoe doen we dat?

Kern van onze aanpak is dat we als ambitieuze groeiondernemers (scale-ups) zelf de regie nemen. In het Klein helpt Groot jaarprogramma worden de actiepunten uit de opgestelde groeiagenda, tijdens het High Growth Summit, uitgevoerd. Eén van de actiepunten is het bijeenbrengen van groeiondernemers en vertegenwoordigers van het grootbedrijf in co-creatiesessies. Groeiondernemers (scale-ups) gaan langs bij een aantal grote bedrijven om medewerkers/managers te inspireren met het eigen persoonlijke groeiverhaal. Doelstelling is de actiepunten opgesteld tijden het summit in 2016/2017 uit te voeren, op het volgende High Growth Summit een tussenstand van de behaalde resultaten te geven en nieuwe actiepunten te formuleren.

Hoe zijn we na het eerste summit verder gegaan?

Op 24 juni 2016 hebben we het programma gelanceerd met het eerste High Growth Summit: een conferentie in het Bilderberg hotel tussen vertegenwoordigers van het grootbedrijf en een aantal ondernemers van groeibedrijven. Ook vertegenwoordigers van de vier grote politieke partijen sloten aan bij de conferentie om vanuit politiek en beleid te faciliteren. Zij bespraken met elkaar de actuele ondernemers uitdagingen, de manier waarop we de kennisuitwisseling aanpakken en welke visie wij op toekomstig ondernemerschap hebben. De afspraken voor het Klein helpt Groot programma zijn definitief vastgesteld in de Groeiagenda en door alle partijen ondertekend.

Tijdens de daarop volgende High Growth Summit evenementen gaan we in een zelfde setting, maar op een nieuwe en unieke locatie verder praten over de punten uit het Groeiagenda. We werpen een terugblik op de behaalde doelstellingen en pakken verder door op acties die uit diverse actuele ondernemersthema’s zijn ontstaan.

Co-creatiesessies

Tijdens het High Growth Summit gaan we met elkaar op een openhartige manier in gesprek over actuele ondernemersthema’s. We wisselen ervaringen en tips met elkaar uit tijdens de co-creatiesessies. De sessies met maximaal 25 deelnemers zijn nadrukkelijk interactief van aard en zijn gericht op het gezamenlijk creëren van vernieuwing en verbetering. De interactie mondt aan het einde van de sessie uit in acties die worden gedeeld met alle aanwezigen, waaronder overheid en politiek, in het middagdeel van het summit. Op basis hiervan wordt het jaarprogramma voor het volgende jaar vastgesteld. Elke sessie heeft een eigen moderator en de belangrijkste punten van de discussie worden vastgelegd.

Voor wie bestemd?

Het High Growth Summit is bedoeld voor ondernemers die groeien en ambitieuze groeidoelstellingen hebben. Zij hebben een minimale omzet van € 1 miljoen en/of minimaal 10 medewerkers.

Daarnaast zijn medewerkers, managers en directies van het grootbedrijf van harte welkom.

Hiermee beogen we in de gedachte van het Klein helpt Groot programma een mix van ondernemers en medewerkers. Alle aanmeldingen worden getoetst op de aangeven criteria.