Powered by

Wat is het High Growth Summit?

Wij willen de kennisuitwisseling tussen de kleine en grote bedrijven op een praktische manier tot stand brengen. Daarvoor hebben we het “Klein helpt Groot” programma opgezet. Op 23 juni 2016 hebben wij het High Growth Summit georganiseerd waar we samen met ondernemers, het grootbedrijf en de politiek dit bijzondere programma hebben gelanceerd. Tijdens het summit is er een duidelijke agenda tot stand gekomen met actiepunten die het Ondernemersklimaat in Nederland moet bevorderen. Op dit moment zijn wij samen met onze partners druk bezig om deze actiepunten uit te werken. Tijdens het High Growth Summit 2017 maken we de behaalde doelstellingen bekend en werken we de punten op de groeiagenda verder uit. Ook dit keer doen we dat aan de hand van co-creatiesessies waarbij jij als ondernemer kan mee sparren met grootbedrijf en politiek over verschillende relevante ondernemersthema’s.

Wat is het Klein helpt Groot jaarprogramma?

In het Klein helpt Groot jaarprogramma worden de actiepunten uit de opgestelde groeiagenda, tijdens het High Growth Summit, uitgevoerd. Een van de actiepunten is het bijeenbrengen van groeiondernemers en vertegenwoordigers van het grootbedrijf in co-creatiesessies. Groeiondernemers (scale-ups) gaan langs bij een aantal grote bedrijven om medewerkers/managers te inspireren met het eigen persoonlijke groeiverhaal. Doelstelling is om de actiepunten uit te voeren om op het volgende High Growth Summit een tussenstand van de behaalde resultaten te geven en nieuwe actiepunten te formuleren voor het volgende jaar.

 

23 juni 2017

9:30 - 15:15 uur

Hotel Bilderberg Résidence Groot Heideborgh

Meer informatie